Northern lights – Aurora Borealis

MO I RANA: Bildet er tatt søndag kveld, på grensen mot Sverige. Foto: Bjørn Leirvik

link to amateur photo in The Norwegian newspaper VG – enjoy

and a few days later in The Telegraph , now everybody knows

live show

Aftenposten live 

(VG Nett) I helga har store deler av landet kunne oppleve et spektakulært nordlysshow på himmelen.  – Most of the country could witness a spectacular northern light in the sky. So will northern Canada and Alaska.

Dette skjer når nordlys oppstår – this is what happens

  • Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner og heliumkjerner). Denne strømmen kalles solvind. – Large explosions on the sun surface sends a stream of electric loaded particles
  • De ladde partiklene som kommer mot jorden blir påvirket av jordas magnetfelt. – coming closer to the earth they are affected by the magnetic force
  • Jordas magnetfelt styrer partiklene mot et ovalformet område omkring hver av de magnetiske polene. – that steer the particles towards an oval zone around the magnetic poles
  • Solvindpartiklene kolliderer med luftmolekyler i den øvre atmosfæren. – where they collide with high elevation atmospheric particles
  • Nordlys forekommer aldri i høyder under 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer.  –never under 80 km. and seldom 500 km. over Gjennomsnittet for nordlys med maksimal intensitet er 110-200 kilometer; dette varierer fra form til form. – usually between 110 – 220 km
  • Kilde: Nordnorsk vitensenter – according to Northern Norway Science Institute

Gladmelding til alle som liker å se på nordlyset: Frem til rundt 2016 kommer vi til å ha uvanlig mye av det. – until 2016 we will be able to see unusual much activities

– Grunnen til det er at solaktiviteten går i perioder på 11 år. Nå er vi i en periode hvor aktiviteten kun går opp. Vi vil derfor få betydelig mer nordlys på himmelen enn for noen år siden, forteller Bo Andersen på Norsk Romsenter til VG Nett. – the reason is that the solar storm activities goes in 11 year cycles, and we are just starting one, says Bo Andersen  at Norwegian Romsenter to the VG newspaper.

the Northern lights are called Aurora Borealis

for your info the Southern Lights are called Aurora Australis  

Advertisements
This entry was posted in Education, Misc, Nature. Bookmark the permalink.